EtusivuYritysPalvelutLaatuReferenssit


        Auktorisoidut käännökset
        Juridiset käännökset
        Kielentarkistukset
        Nettisivujen käännökset
        Ohjelmistokäännökset
        Talousalan käännökset
        Tekniset käännökset

Käännöstekniikka

Tietokoneella ja erilaisilla kääntämistä helpottavilla työkaluohjelmilla on yhä tärkeämpi merkitys. Ensisijaisesti käännöstyökaluilla pyritään tehostamaan käännösprosessia, mutta ne auttavat myös terminologian yhtenäistämisessä. Käännöstyökaluilla tarkoitetaan ensisijaisesti käännösmuistiohjelmia, joilla varsinainen käännös tehdään, sekä erilaisia terminologian hallinnassa ja tiedostojen käsittelyssä tarvittavia apuohjelmia. Konekäännösohjelmat ovat kuitenkin asia erikseen. Konekäännösohjelma tuottaa kohdekielisen käännöksen ohjelmaan sisällytetyn sanaston ja lauseenmuodostussääntöjen avulla. Joidenkin Länsi-Euroopan kielten välille on jo saatu aikaan konekäännösohjelmia, joista on hyötyä myös ammattikääntäjälle. Suomen kielellä ei toistaiseksi ole mitään vastaavaa. Joitakin yrityksiä tähän suuntaan on kuitenkin tehty (esim. Kielikoneen TranSmart), mutta konekäännöksellä saatava laatutaso ei ole julkaisukelpoista eikä konekäännöksen muokkaaminen sellaiseksi ole taloudellisesti järkevää.

Käännettävän aineiston valmistelu

Käännettävää tekstiä on ensin muokattava, jotta teksti voidaan käsitellä käännöstyökaluilla. Jos teksti on vain paperimuodossa, se on ensin skannattava ja muunnettava tekstintunnistusohjelmalla tiedostoksi. Jos taas teksti on peräisin jostakin taitto-ohjelmasta, jollaisia ovat esimerkiksi InDesign, Interleaf, FrameMaker ja QuarkXPress, tiedosto on ensin muunnettava tekstimuotoon, jotta sitä voidaan käsitellä käännösmuistiohjelmalla. Office- ja HTML-tiedostot voidaan avata sellaisinaan käännösmuistiohjelmissa, mutta esimerkiksi XML- ja SGML-tiedostoja varten tarvitaan aputiedostoja, jotka auttavat poimimaan käännettävän tekstin koodien seasta.

Käännösvaihe

Käännösvaiheessa käytetään käännösmuistiohjelmia, joita ovat esimerkiksi SDL Trados Workbench, Star Transit ja Atril Déjà Vu. Käännösmuistiohjelmia kehitetään jatkuvasti lisää ja trendinä näyttää olevan suuntautuminen erilaisiin palvelin- ja nettipohjaisiin järjestelmiin.

Käännösmuistiohjelma jakaa tekstin segmentteihin (yleensä lauseisiin), joille ohjelma etsii vastineita tietokannasta. Mitä tarkemman vastineen ohjelma löytää, sitä nopeammin kääntäjä voi siirtyä seuraavaan segmenttiin. Kun vastaavuus laskee alle 70 prosentin, kääntäjällä ei yleensä ole vastineesta enää paljoakaan hyötyä, sillä aikaa kuluu enemmän ehdotetun vastineen korjaamiseen kuin segmentin kääntämiseen kokonaan uudelleen.

Yleisesti voidaan sanoa, että mitä lyhyempiä lauseita tekstissä on, sitä hyödyllisempi käännösmuisti on. Käännösmuistin hyödyllisyys on myös suoraan verrannollinen alkutekstin selkeyteen ja rakenteiden yhdenmukaisuuteen. Itsestään selvää on myös se, että jos käännösmuistiin on alunperin syötetty virheellisiä käännöksiä, se voi pikemminkin haitata kuin edistää kääntämistä.

Viimeistely

Kun teksti on käännetty käännömuistiohjelmalla, teksti on viimeisteltävä. Tämä tarkoittaa pienten korjausten tekemistä muotoiluun ja erikoismerkkeihin. Yleisesti voidaan sanoa, että mitä paremmin valmisteluvaihe on tehty, sitä vähemmän aikaa viimeistelyvaiheeseen kuuluu. Mikään käännösmuistiohjelma ei kuitenkaan ole täysin yhteensopiva lukuisten eri tiedostomuotojen kanssa, joten viimeistelyvaiheessa löytyy useimmiten korjattavaa.

Uutisia Uusi sivusto virallisille käännöksille


 Oppaita valtioneuvoston kanslialta


 Notaatio osti Alfatextin


 Kielitoimiston sanakirja


 Uutisia käännösalalta

Kääntäjät verkossa

Haluamme lisätä alan avoimuutta, jotta asiakkaat voivat valita parhaan mahdollisen tekijän käännöstöilleen.

Tutustu kääntämisen taustaan ja etsi vaihtoehtoisia kääntäjiä eri kieliyhdistelmille.
Notaatio Oy   |   Kalevankatu 28 B 26 Helsinki   |   +358 9 278 5707   |   info@notaatio.fi 
Toimiston aukioloajat: arkisin 10-12 ja 14-16 (muina aikoina sopimuksen mukaan).

Doweb Oy